Gepubliceeerd op: 27/01/2020

Benvenuto Richtlijn 2018/957: voorontwerp goedgekeurd door Ministerraad

In 2018 is de Europese Detacheringsrichtlijn verstrengd door de Richtlijn 2018/957. Tegen 30 juli 2020 moeten de lidstaten de aanpassingen in hun nationale wetgeving implementeren. De ministerraad keurde het voorontwerp goed voor de omzetting.

Meer dan 20 jaar lang bepaalde de Detacheringsrichtlijn 96/71 welke arbeidsrechtelijke normen van toepassing zijn op een werknemer in geval van detachering naar een andere lidstaat. De Europese richtlijn 2018/957 moderniseert de Detacheringsrichtlijn. De impact van de richtlijn zal voor België niet zo groot zijn. Een buitenlandse werkgever moet er immers al rekening houden met alle loonbestanddelen van de Belgische wetgeving, maar ook met alle strafrechtelijk bestrafte bepalingen (arbeidsduur, feestdagen, welzijn,...). Bovendien is er reeds een website waarop alle minimumlonen in alle paritaire comités kunnen worden geraadpleegd (www.minimumlonen.be). De richtlijn 2018/957 werd aangenomen op 28 juni 2018 en is reeds besproken naar aanleiding van haar bekendmaking in het Publicatieblad (zie '96/71/EG, bella ciao: nieuwe Detacheringsrichtlijn 2018/957/EG').

De lidstaten dienen de nieuwe richtlijn om te zetten in nationaal recht tegen uiterlijk 30 juli 2020. De klok tikt. Bij brief van 5 september 2019 heeft de minister van Werk, Wouter Beke, het advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR) gevraagd over een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers. Deze bracht haar advies uit bij zitting van dinsdag 26 november 2019. Bij Ministerraad van 17 januari 2020 werd het voorontwerp goedgekeurd. Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Wordt vervolgd.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info