Gepubliceeerd op: 31/01/2020

Brexit day: the worst is yet to come?

The end is near. Om middernacht verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Onzekerheid bij Europese bedrijven primeert. De gevolgen zullen echter niet meteen voelbaar zijn.

Het terugtrekkingsakkoord tussen het Verenigd Konikrijk en de Europese Unie treedt in werking op 1 februari 2020. Dit akkoord voorziet in een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Werkgevers hebben dus nog een jaar om zich voor te bereiden op de feitelijke uittrede van het Verenigd Koninkrijk. Desondanks is de onzekerheid groot. Zo geeft 3/10 van de Europese HR- en payrollteams aan de gevolgen voor de tewerkstelling niet te kennen. Meer dan 50 procent vindt het moeilijk zich voor te bereiden op de Brexit...

De Europese regels blijven tijdens de overgangsperiode volledig van toepassing in het Verenigd Koninkrijk. Zowel op de detachering als op de permanente tewerkstelling van een werknemer in België of in het Verenigd Koninkrijk door een buitenlandse werkgever (Brits of Belgisch).

Vanaf 1 januari 2021 is de Brexit op arbeidsrechtelijk vlak pas echt een feit. Vanaf dat moment geldt de Rome I-verordening niet meer in het Verenigd Koninkrijk dat haar eigen internationaal privaatrecht kan toepassen. Op dit moment is nog niet te voorspellen tot welk toepasselijk recht de Britse rechter in dat geval zal komen. De verordening blijft echter van belang in het geval van een permanente tewerkstelling in België door een Britse werkgever. Ook de Detacheringsrichtlijn 96/71/EG blijft zich mengen in het verhaal. In het geval van detachering vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België voorziet richtlijn 96/71/EG dat Britse ondernemingen geen gunstiger behandeling mogen krijgen dan een Belgische onderneming. De omgekeerde beweging is minder zeker. De Belgische detacheringswet van 5 maart 2002 blijft uiteraard ook op de detachering vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België van toepassing.

Ook de sociale zekerheid wordt plots de sociale onzekerheid. Gedurende de overgangsregeling blijft de Europese regelgeving van toepassing. Personen die voor het einde van de overgangsregeling gebruik maken van het vrij verkeer van personen, ondervinden geen veranderingen zolang hun situatie ongewijzigd blijft. Voor de zogenoemde ‘nieuwe burgers' (burgers die na 31 december 2020 naar het Verenigd Koninkrijk gaan, of Britten die naar ons land komen) moet nieuwe regelgeving worden uitgewerkt. Er komen alleszins nog moeilijke onderhandelingen.

(What's the story) Morning Glory?...

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info