Gepubliceeerd op: 09/07/2020

Ceci est une pipe

De Detacheringswet bepaalt de harde kern van arbeidsvoorwaarden die steeds van toepassing is bij een tewerkstelling op het Belgische grondgebied in het kader van een detachering. De nieuwe detacheringswet maakt een onderscheid al naar gelang de detachering twaalf maanden duurt. De nieuwe omschrijving van de harde kern maakt een einde aan de discussie over de reikwijdte van de wet.

De detacheringswet van 5 maart 2002 verplicht de werkgever die een werknemer naar België detacheert, voor de arbeidsprestaties die er worden verricht, om de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden na te leven die bepaald worden door wettelijke, bestuursrechtelijke of conventionele bepalingen die strafrechtelijk beteugeld worden. Het toepassingsgebied leverde veel kritiek op omdat de Belgische wetgever verder ging dan de Detacheringsrichtlijn 96/71/EG toeliet. Alle algemeen verbindend verklaarde cao's vielen bijvoorbeeld onder de toepassing van de harde kern omdat zij strafrechtelijk beteugeld werden. Anno 2002 voorzag de CAO-Wet in strafbepalingen voor inbreuken op algemeen verbindend verklaarde cao's.

De nieuwe detacheringswet geeft een nieuwe omschrijving van haar toepassingsgebied. De koppeling met het strafrecht wordt beperkt tot de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen. De bepalingen van algemeen verbindend verklaarde cao's worden afzonderlijk vermeld.

De cosmetische wijziging van het toepassingsgebied maakt een einde aan een discussie die is ingezet naar aanleiding van de invoering van het Sociaal strafwetboek, dat geen gevangenisstraf of strafrechtelijke geldboete meer voorziet voor inbreuken op algemeen verbindend verklaarde cao's. Enter een bestraffing met een sanctie van niveau 1 dat echter enkel leidt tot een administratieve geldboete. De strafbepalingen van de CAO-Wet werden opgegeven. Kwam de vraag of er nog sprake was van een strafrechtelijke beteugeling, wat voor de detacheringswet van 5 maart 2002 een vereiste is om de toepassing van een conventionele bepaling op te dringen. De nieuwe detacheringswet van 12 juni 2020 brengt duidelijkheid door niet langer te verwijzen naar de strafrechtelijke beteugeling van conventionele bepalingen. Zij is uitdrukkelijk van toepassing op bepalingen van algemeen verbindend verklaarde cao's.

De nieuwe detacheringswet treedt in werking op 30 juli 2020.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info