Gepubliceeerd op: 30/10/2015

De Flexi-job en de uitbreiding van de goedkope overuren: de “reddingsboeien” voor de horeca?

In 2009 werd het Geregistreerd Kassa Systeem in de Horeca ingevoerd, waardoor elke horecazaak met een omzet die voor minstens 10% uit voeding bestaat tegen uiterlijk 1 januari 2016 verplicht gebruik moet maken van een witte kassa.

De horeca is een sector met nood aan arbeid die variabel kan worden ingezet, en drong aan op oplossingen om te kunnen inspelen op de specifieke noden van de sector. De regering erkende deze noodzaak en nam in haar Regeerakkoord drie lasten verlagende maatregelen op, gericht op het goedkoper en flexibeler maken van arbeid in de sector.

Een wetsontwerp van 14 augustus 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken concretiseerde twee van de drie lasten verlagende maatregelen. Op 22 oktober 2015 werd dit wetsontwerp aangenomen door de Kamer. De publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt eerstdaags verwacht.

A. De Flexi-job: een nieuwe vorm van tewerkstelling

Het wetsontwerp voert voor de horeca een nieuwe vorm van tewerkstelling in, de zogenaamde flexijob. De flexijob maakt het mogelijk om voordeliger bij te klussen voor iedereen die reeds een hoofdjob heeft.

De flexijob biedt voordelen voor werkgever en werknemer, aangezien er een niet-baremiek nettoloon (min. 9,5 euro/uur), het flexiloon, voorzien is, waarop geen sociale bijdragen of bedrijfsvoorheffing moet worden betaald. De werkgever betaalt enkel een sociale bijdrage van 25%. De totale kost voor de werkgever ligt lager dan bij een gewone tewerkstelling en de werknemer houdt netto meer over.

Wanneer tegelijk aan volgende voorwaarden voldaan is kan een flexijob worden uitgeoefend:

  • in het derde voorafgaande kwartaal was er een volledige sociale verzekering voor minstens 4/5 van de voltijdse arbeidsduur, bij één of meerdere andere werkgevers;
  • de flexijob wordt bij dezelfde werkgever niet gecombineerd met een gewone arbeidsovereenkomst voor minstens 4/5 van de voltijdse arbeidsduur;
  • de flexijob wordt bij dezelfde werkgever niet gecombineerd met een verbrekingsvergoeding.

Er moet een raamovereenkomst worden opgesteld die de intentie om over te gaan tot een tewerkstelling in een flexijob vastlegt en die de modaliteiten regelt (o.a. het overeengekomen flexiloon). Naast deze raamovereenkomst moet ook een arbeidsovereenkomst gesloten worden, want zonder arbeidsovereenkomst heeft de raamovereenkomst geen uitwerking. De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst voor werk van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk. Onder één raamovereenkomst kunnen meerdere arbeidsovereenkomsten gesloten worden.

B. "Goedkope" overuren

Het systeem van de zogenaamde "goedkope overuren" wordt in het wetsontwerp uitgebreid, op tweeledige wijze.

In het PC 302 Horeca was reeds voorzien dat een werknemer kon afzien van het inhalen van 143 overuren per kalenderjaar, gepresteerd in het kader van een buitengewone vermeerdering van werk of onvoorziene noodzaak. Deze uren kunnen op vraag van de werknemer uitbetaald worden.

In het wetsontwerp wordt deze mogelijkheid opgetrokken naar 300 uren per jaar voor de horecazaken zonder witte kassa en naar 360 uren voor de horecazaken met witte kassa.

Voor deze uren is geen overloon verschuldigd, en evenmin bedrijfsvoorheffing of sociale bijdragen. Concreet betekent dit voor voltijdse werknemers dat bruto gelijk zal zijn aan netto. Het blijft echter de keuze van de werknemer om de overuren te laten uitbetalen (zonder overloon!), dan wel te recupereren (met overloon!).

Voor de overige overuren wordt het bestaande fiscaal gunstregime (belastingvermindering voor de werknemer en vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de werkgever) uitgebreid, in die zin dat de bestaande grenzen worden opgetrokken tot 300 uren voor de horecazaken zonder witte kassa, en tot 360 uren voor horecazaken met kassa.

C. Reddingsboeien?

Of de hierboven opgesomde maatregelen effectief zullen dienen als reddingsboeien voor de horeca zal de toekomst moeten uitwijzen. Het feit dat de wetgeving inzake de witte kassa gedeeltelijk ongrondwettelijk werd verklaard zorgt evenmin voor zekerheid in de sector. Mogelijks zal dit ertoe leiden dat alle horecazaken die maaltijden aanbieden gebruik dienen te maken van de "witte kassa". Dit verhaal wordt ongetwijfeld vervolgd...

Door de invoering van de witte kassa en de lasten verlagende maatregelen is het voor veel horecazaken aangewezen om de arbeidsorganisatie binnen de onderneming eens onder de loep te nemen. Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij Odigo Advocaten.

Stefanie Kuppens, Advocaat

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info