Gepubliceeerd op: 20/11/2017

Strijd tegen detacheringsfraude: alles klar, Herr Kommissar?

Kan een A1 detacheringsverklaring van een andere lidstaat worden opzijgezet? Onze nieuwsbrief van 31 augustus 2017 gaf een stand van zaken van de rechtspraak van het Hof van Justitie, dat zich in het arrest A-Rosa Flussschiff (C-620/15) nog eens had uitgesproken over de A1 verklaring. Advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe wil de bakens van de detacheringsverklaring verzetten in geval van fraude.

A-Rosa Flussschiff

Het arrest A-Rosa Flussschiff van 7 april 2017 bevestigde dat een detacheringsverklaring de socialezekerheidsinstellingen en de nationale rechter van de ontvangende lidstaat bindt. Zelfs indien zij vaststellen dat de voorwaarden waaronder de betrokken werknemer zijn activiteit uitoefent, om de toepassing van de sociale zekerheid van het zendland te rechtvaardigen, kennelijk niet zijn voldaan. De conclusie: de Belgische sociaalrechtelijke antimisbruikbepaling kan de toets van het gemeenschapsrecht niet doorstaan.

Detachering en fraude

Intussen heeft advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe zich uitgesproken over de prejudiciële vraag van het Belgische Hof van Cassatie d.d. 7 juni 2016, nog eens over de juridische waarde van een E101 verklaring (de huidige A1 verklaring).

De advocaat-generaal bevestigt nog eens de rechtspraak die het Hof van Justitie sinds jaar en dag aanhangt, het arrest A-Rosa Flussschiff incluis. Hij meent echter dat er een oplossing moet komen voor frauduleus verkregen of ingeroepen E101 verklaringen en adviseert om in geval van fraude de bindendheid van de detacheringsverklaring buiten toepassing te laten.

De nationale rechter mag de verklaring dus negeren indien fraude wordt vastgesteld, volgens de advocaat-generaal, hoewel het begrip ‘fraude' nergens is gedefinieerd. Advocaat-generaal Saugmandsgaard Øes probeert daarom zelf het begrip ‘fraude' te definiëren.

Der Kommissar's in town, of toch niet?

"Don't turn around, oh oh oh (Ja, ja). Der Kommissar's in town, whoa oh oh. You're in his eye and you'll know why... " (After the Fire, ‘Der Kommissar')

Het advies dat de advocaat-generaal op 9 november uitbracht is niet bindend (C-359/16). Het Hof van Justitie zal beslissen. Wordt vervolgd.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info