Gepubliceeerd op: 24/03/2021

Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers

Vanaf 30 juli 2020 zullen buitenlandse werkgevers die werknemers detacheren naar België voor langer dan 12 maanden een uitgebreider pakket aan arbeidsvoorwaarden moeten toepassen. De termijn van 12 maanden kan verlengd worden tot 18 maanden op voorwaarde dat de werkgever hiervan een gemotiveerde kennisgeving verstrekt vóór het einde van de 12 maanden detachering. De modaliteiten van deze kennisgeving zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2020.

Het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2020 publiceert het Koninklijk besluit van 15 juli 2020 houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers, dat de modaliteiten voorziet om de toepassing van Belgische arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers te beperken tot een harde kern wanneer de daadwerkelijke duur van een detachering meer dan 12 maanden bedraagt. De nieuwe detacheringswet voorzag reeds het principe van een gemotiveerde kennisgeving die het koninklijk besluit nu verduidelijkt. De kennisgeving gebeurt door de werkgever of zijn lasthebber aan de sociale inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten. De manier waarop dit gebeurt verschilt naar gelang de werkgever een Limosa-melding moet doen.

De kennisgeving gebeurt door middel van een elektronisch formulier dat toegankelijk is via de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, tenzij de werkgever is uitgezonderd van de verplichting om een Limosa- melding te doen. In dat geval verstrekt de werkgever of zijn lasthebber de kennisgeving door een e-mail te versturen naar het e-mailadres dat is vermeld op de website van dezelfde FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. In de beide gevallen moet de verlenging van de 12 maanden worden gemotiveerd.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info